Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Hanedreef 13 te Kruisland

Op 5 november 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend voor het verbouwen/uitbreiden van een monumentale woning aan de Hanedreef 13, 4756 BK te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18004463.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 5 november 2018 

Einde bezwaartermijn 17 december 2018