gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Heensedijk 19 te De Heen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Heensedijk 19 te De Heen

Op 2 april 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend voor het verbouwen en vergroten van een woning op het perceel gelegen aan Heensedijk 19, 4655 AK te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21000981..

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 2 april 2021 

Einde bezwaartermijn: 15 mei 2021