gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Heensedijk 53 te De Heen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Heensedijk 53 te De Heen

Op 12 maart 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor een interne verbouwing, het realiseren van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning. Deze werkzaamheden vinden plaats op het perceel gelegen aan de Heensedijk 53, 4655 AL te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21000825..

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 12 maart 2021 

Einde bezwaartermijn: 24 april 2021