Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Heensedijk 57a De Heen

Op 8 juli 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het bouwen van een sanitairgebouw aan de Heensedijk 57a, 4655 AL te De Heen, De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15000628.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 11 juli 2015, gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 10 juli 2015

Einde bezwaartermijn 19 augustus 2015