Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Heensedijk ong. te De Heen

Op 20 mei 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Werk of werkzaamheden uitvoeren, verleend voor opnieuw inrichten van de openbare parkeerplaats bij de haven aan de Heensedijk ong., kadastraal bekend onder sectie C nummer 351 te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19002373.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 20 mei 2019 

Einde bezwaartermijn 1 juli 2019