gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Helenahoeve 2 te De Heen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Helenahoeve 2 te De Heen

Op 16 april 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bouwen en Uitrit aanleggen of veranderen verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Helenahoeve 2, 4655 SW te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer zk21001004.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking:16 april 2021

Einde bezwaartermijn: 29 mei 2021