Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Holderbergsestraat 4 te Kruisland

Op 22 november 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor wijzigen van een kozijn in de voorgevel van de woning aan de Holderbergsestraat 4, 4756 TG te Kruisland.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19004773.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 22 november 2019 

Einde bezwaartermijn 3 januari 2020