Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Hoogstraat 40 te Steenbergen

Op 8 augustus 2018 hebben wij besloten de verleende omgevingsvergunning met kenmerk ZK18002331 te wijzigen voor wat betreft de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 4 meter naar 2 meter..

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Bezwaarprocedure

Op 24 juli 2018 is de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning verleend. De bezwaartermijn tegen de verleende omgevingsvergunning loopt nog. Dat betekent dat belanghebbenden tegen de verleende omgevingsvergunning met inbegrip van de wijziging binnen zes weken vanaf de dag na verlening op 24 juli 2018 bezwaar kunnen maken.

In het bezwaarschrift moet de naam en adres van de bezwaarmaker worden vermeld, en moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning en het wijzigingsbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen Werken en Beleven cluster vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 26 juli 2018

Einde bezwaartermijn 6 september 2018