gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Hoogte 4 te Nieuw -Vossemeer

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Hoogte 4 te Nieuw -Vossemeer

Op 24 augustus 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het verbouwen van twee bestaande panden tot vijf appartementen aan de Hoogte 4, 4681 AB te Nieuw-Vossemeer. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21002783.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 24 augustus 2021

Einde bezwaartermijn: 6 oktober 2021