gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Kade 1 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Kade 1 te Dinteloord 

Op 23 oktober 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor het vervangen /vergroten van een overkapping en plaatsen van een windscherm op het perceel Kade 1, 4671 RG te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20003993.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 23 oktober 2020

Einde bezwaartermijn : 5 december 2020