gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Koos Veraartstraat 28 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Koos Veraartstraat 28 te Steenbergen

Op 27 maart 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het plaatsen van een damwand en het verbreden van een bestaande oprit aan de Koos Veraartstraat 28, 4652 AT Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17000601.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.    

 

Datum bekendmaking 27 maart 2017 

Einde bezwaartermijn 8 mei 2017