gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Krommeweg 2d te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Krommeweg 2d te Steenbergen

Op 24 augustus 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor het bouwen van een dierenhospitaal op het perceel Krommeweg 2d, 4651 RN te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21003336.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking; 24 augustus 2021

Einde bezwaartermijn ; 6 oktober 2021