Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Laurentiusdijk 21 a te Steenbergen

Op 19 oktober 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Uitrit aanleggen of veranderen verleend voor het realiseren van een in- en uitrit aan de Laurentiusdijk 21 a, 4651 TJ te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18004402.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 19 oktober 2018 

Einde bezwaartermijn 30 november 2018