gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Laurentiusdijk 4a te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Laurentiusdijk 4a te Steenbergen

Op 4 december 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening & bouwen verleend voor het bouwen van een woning aan de Laurentiusdijk 4a te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer

ZK19004730.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 140167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar

worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14

0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 4 december 2019

Einde bezwaartermijn 15 januari 2020