Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Leurschans 66 te Steenbergen

Op 8 november 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening & Bouwen verleend voor vergroten van de woning aan de achterzijde en het plaatsen van een dakkapel aan de Leurschans 66, 4651 WJ te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19004552.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 8 november 2019 

Einde bezwaartermijn 20 december 2019