gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen

Op 8 januari 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit aanleggen of veranderen verleend voor aan de Liberatorstraat 8, 4651 SC te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20005514.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 8 januari 2021 

Einde bezwaartermijn: 20 februari 2021