gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen

Toestemming

De gemeente Steenbergen heeft een omgevingsvergunning geweigerd. Dit betreft een aanvraag waarin toestemming wordt gevraagd voor het realiseren van een inrit over de gehele breedte van het perceel gelegen aan de Liberatorstraat 8, 4651 SC te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21003533

Waarom publiceert de gemeente berichten?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met deze berichten laat de gemeente u weten dat er misschien iets of juist niets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt de gemeente tot 29 oktober 2021 laten weten dat u het niet eens bent met het genomen besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en om welke reden(en) u bezwaar maakt. Ook moet er een datum en uw handtekening in het bezwaar staan. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het

gemeentehuis bekijken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.