gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Lunet 22 (kavel nr. 4) te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Lunet 22 (kavel nr. 4) te Steenbergen

Op 19 december 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning en het realiseren van een in- uitrit aan de Lunet 22 (kavel nr. 4) te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19004905.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 19 december 2019 

Einde bezwaartermijn 30 januari 2020