gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Markt 20 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Markt 20 te Steenbergen

Op 14 oktober 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor deels het gedeeltelijk vervangen en deels het volledig vervangen van de kozijnen in de gevel van de bebouwing aan de Markt 20, 4651 BC te Steenbergen.. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19003926.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 14 oktober 2019 

Einde bezwaartermijn 25 november 2019