gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Meestoof 38 te Kruisland

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Meestoof 38 te Kruisland

Op 20 oktober 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het realiseren van een in- en uitrit (met een totale breedte van 3,30 m1) nabij het perceel Meestoof 38, 4756 CJ te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21005162.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 8 november 2021

Einde bezwaartermijn: 21 december 2021