Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Molenstraat 129 te Kruisland

Op 20 mei 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor verbouwen van een woning op het perceel gelegen aan aan de Molenstraat 129, 4756 BC te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20001563. Terinzagelegging beschikking Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl. Datum bekendmaking 20 mei 2020 Einde bezwaartermijn 1 juli 2020