gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Mosquitostraat 5 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Mosquitostraat 5 te Steenbergen

Op 22 juli 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, verleend voor het dichter op de perceelsgrens bouwen van een bijgebouw aan de Mosquitostraat 5, 4651 ST te Steenbergen De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer zk20002931.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 31 juli 2020 

Einde bezwaartermijn: 11 september 2020