gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Nassaulaan 33 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Nassaulaan 33 te Steenbergen

Op 12 augustus 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het verbouwen van een horecapand aan de Nassaulaan 33, 4651 AA te Steenbergen.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19002663.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 12 augustus 2019 

Einde bezwaartermijn 23 september 2019