gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Nassaulaan 6-8 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Nassaulaan 6-8 te Steenbergen

Op 28 april 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend voor het realiseren van een opslagruimte aan de Nassaulaan 6-8, 4651 AA te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20001462.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 28 april 2020 

Einde bezwaartermijn 9 juni 2020