Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Nieuw-Vossemeersedijk ong te Nieuw-Vossemeer

Op 11 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het verbouwen van een loods naar twee woningen aan de Nieuw-Vossemeersedijk 3b & 3c te Nieuw-Vossemeer.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18003004.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling

Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 23 juli 2018

Einde bezwaartermijn 22 augustus 2018