gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Notendaalsedijk 15 te De Heen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Notendaalsedijk 15 te De Heen

Op 8 februari 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het plaatsen van een keerwand aan de achterzijde van het perceel gelegen aan de Notendaalsedijk 15, 4655 TN te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Zaaknummer.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 8 februari 2021 

Einde bezwaartermijn: 23 maart 2021