gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Olmentuin 38 en 40 te Steenbergen(buiten behandeling)

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Olmentuin 38 en 40 te Steenbergen(buiten behandeling)

Op 31 juli 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van een twee-onder-éénkap woning gelegen aan de Olmentuin 38 en 40, kadastraal bekend onder sectie Y nummer 2090 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21004424 en wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.