gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Olmentuin 54 t/m 62 te Steenbergen(buiten behandeling)

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Olmentuin 54 t/m 62 te Steenbergen(buiten behandeling)

Op 29 juni 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van 5 levensloopbestendige woningen gelegen aan de Olmentuin 54 t/m 62, kadastraal bekend onder sectie Y nummer 2056 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21003845 en wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.