gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen

Op 10 januari 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit verleend voor het plaatsen van een hekwerk en een poort aan de Oost-Havendijk ong.,  kadastrale percelen met sectie Z nummer 665 & met sectie E nummer 976 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19005085.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 10 januari 2020 

Einde bezwaartermijn 21 februari 2020