gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 12 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 12 te Steenbergen

Op 15 februari 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het plaatsen van een kelder onder de garage. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel gelegen aan de Oudlandsestraat 12, 4651 MD te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Zaaknummer.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 15 februari 2021 

Einde bezwaartermijn: 30 maart 2021