Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 2a-P te Steenbergen

Op 16 september 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het vervangen van de handelsreclame van een bestaande geldautomaat aan de Oudlandsestraat 2a-P, 4651 BM te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19003600.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 16 september 2019 

Einde bezwaartermijn 28 oktober 2019