Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Pelsendijk 1 te Nieuw-Vossemeer

Op 30 april 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het vergroten van een loods aan de Pelsendijk 1, 4681 SH te Nieuw- Vossemeer. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18000797.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 30 april 2018 

Einde bezwaartermijn 11 juni 2018