gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Prins Mauritsstraat 12 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Prins Mauritsstraat 12 te Dinteloord

Op 4 november 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen het vergroten van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel gelegen aan de Prins Mauritsstraat 12, 4671 GK te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummerZK20004400.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 4 november 2020 

Einde bezwaartermijn: 17 december 2020