gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord

Op 25 september 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend voor verleend voor het vergroten van een bedrijfsruimte gelegen aan de Rondom 10, 4671 TZ te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Zaaknummer zk20002212.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum Bekendmaking: 25 september 2020 Einde bezwaartermijn: 9 september 2020