Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Rondom ong. te Dinteloord

Op 30 april 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het oprichten van een bedrijfsbebouwing aan de Rondom ong., kadastraal bekend onder sectie C nummer 556 te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18000994.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 30 april 2018 

Einde bezwaartermijn 11 juni 2018