gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 28 te Kruisland

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 28 te Kruisland

Op 30 juli 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het bouwen van een loods aan de Roosendaalseweg 28, 4756 TD te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21003821.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 30 juli 2021

Einde bezwaartermijn: 11 september 2021