gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 9 te Kruisland

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 9 te Kruisland

Op 2 augustus 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen buiten behandeling gelaten voor het uitoefenen van diverse nevenactiviteiten aan de Roosendaalseweg 9, 4756 TB te Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21001879.

Terinzagelegging beschikking Het besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 4 augustus 2021

Datum_beschikking: 16 september 2021