gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Rubeerdijk ong. te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Rubeerdijk ong. te Nieuw-Vossemeer

Op 10 juli 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Uitrit aanleggen of veranderenĀ verleend voor het realiseren van een in- en uitrit vanaf het perceel Rubeerdijk ong., kadastraal bekend onder sectie Y met perceelnummer 360 te Nieuw-Vossemeer. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20002323.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 31 juli 2020

Einde bezwaartermijn: 11 september 2020