gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Seringenlaan 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Seringenlaan 1 te Steenbergen

Op 9 december 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het verbouwen van een kantine en het plaatsen van een nieuw kleedgebouw. Deze werkzaamheden vinden plaats op het perceel gelegen aan de Seringenlaan 1, 4651 KS te Steenbergen.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummerZK20004832.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 9 december 2020

Einde bezwaartermijn: 21 januari 2021