Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Seringenlaan 96 te Steenbergen

Op 11 april 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voor dakvlak van de woning aan de Seringenlaan 96, 4651 KV te Steenbergen.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18001259.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 11 april 2018 

Einde bezwaartermijn 23 mei 2018