Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Smidstraat 3 te Steenbergen

Op 4 januari 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor plaatsen van een overkapping met een balustrade en het wijzigen van een gevel aan de Smidstraat 3, 4651 ET te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18005125.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 4 januari 2019 

Einde bezwaartermijn 15 februari 2019