gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Steenbergseweg 44 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Steenbergseweg 44 te Dinteloord

Op 25 juni 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit  ‘Bouwen’ verleend voor het vervangen /vergroten van een carport aan de Steenbergsewe 44, 4671 BG te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18002666.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 25 juni 2018 

Einde bezwaartermijn 6 augustus 2018