Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Stoofdijk 102 te Dinteloord

Op 30 november 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het gewijzigd uitvoeren van de constructie van een opbouw aan de woning aan de Stoofdijk 102, 4671 RC te Dinteloord.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15001445.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 30 november 2015 

Einde bezwaartermijn 11 januari 2016