Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Stoofdijk 21 te Dinteloord

Op 3 april 2020 hebben wij een omgevingsvergunning ‘Bouwen’ verleend voor het isoleren van de buitengevel van de woning aan de Stoofdijk 21, 4671 CP te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20001273.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 3 april 2020 

Einde bezwaartermijn 15 mei 2020