gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Stoofdijk ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Stoofdijk ong. te Steenbergen

Op 25 september hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘Kappen’ verleend voor het kappen van 169 populieren en het planten van diverse bomen. De genoemde werkzaamheden vinden plaats op diverse percelen aan de Stoofdijk ong., kadastraal bekend onder sectie Y nummer 1011 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20003285

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 25 september 2020 

Einde bezwaartermijn: 9 november 2020