gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Van Speykstraat 2 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Van Speykstraat 2 te Dinteloord

Op 23 augustus 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het bouwen van een vrijstaande levensloopbestendige woning en het realiseren van een in- en uitrit, Van Speykstraat 2, 4671 AZ te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21003865.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking; 23 augustus 2021

Einde bezwaartermijn ; 12 oktober 2021