Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Voorstraat 15 te Nieuw-Vossemeer

Op 22 februari 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het wijzigen van een voor- en achtergevel en het intern wijzigen van de indeling van het bouwwerk aan de

Voorstraat 15, 4681 AC te Nieuw-Vossemeer.. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18004673.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 22 februari 2019 

Einde bezwaartermijn 5 april 2019