Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Waterhoefke 12 te Steenbergen

Op 11 november 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke & bouwen verleend voor  het verhogen van de nok en het plaatsen van dakkapellen op de woning. aan de Waterhoefke 12, 4651 NZ te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19004524.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 11 november 2019 

Einde bezwaartermijn 23 december 2019