Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Welbergsedijk 23 te Welberg

Op 15 juni 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend voor het bouwen van een woning gelegen aan de Welbergsedijk 23, 4651 TC te Welberg. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Zaaknummer. Terinzagelegging beschikking Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl. Datum bekendmaking 15 juni 2020 Einde bezwaartermijn 27 juli 2020