gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Welbergsedijk 25 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Welbergsedijk 25 te Steenbergen

Op 3 februari 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het plaatsen van een kap op de garage op het perceel gelegen aan de Welbergsedijk 25, 4651 TC te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21000083.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 3 februari 2021 

Einde bezwaartermijn: 18 maart 2021